PRIVACY STATEMENT

KPP Music Consultants (hierna: “ChoirMusic4Free”) draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en veilig wordt opgeslagen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de geldende privacy eisen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt met als doel het aangaan en uitvoeren van de met u aangegane licentie overeenkomsten.
Daarnaast worden persoonsgegevens door ons verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de door ons gedreven onderneming. Ook kunnen sommige persoonsgegevens door ons worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting.

Tenslotte verwerkt ChoirMusic4Free persoonsgegevens ten behoeve van haar eigen direct marketingactiviteiten onder de grondslag gerechtvaardigd belang. In dat kader heeft ChoirMusic4Free een zorgvuldige belangenafweging gemaakt, waarbij het zodanige gebruik van de persoonsgegevens is afgewogen tegen uw eventuele privacybelangen. Hierbij is het van belang, dat ChoirMusic4Free bijvoorbeeld geen geautomatiseerde profielen opstelt aan de hand van deze persoonsgegevens, maar de persoonsgegevens uitsluitend hanteert voor een concrete verbetering en verbreding van de dienstverlening aan u.

In geval u ons toestemming hebt gegeven tot het verwerken van persoonsgegevens, bent u te allen tijde gerechtigd deze toestemming weer in te trekken.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit afhankelijk van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens worden in algemene zin door ChoirMusic4Free niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of dit noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting. ChoirMusic4Free sluit in die gevallen verwerkingsovereenkomsten met die partijen.

Persoonsgegevens worden door ChoirMusic4Free niet doorgegeven aan zogenaamde derde landen.

BEZOEKGEGEVENS VAN DE WEBSITE

Op de website houdt ChoirMusic4Free algemene bezoekgegevens bij, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van uw bezoekgedrag op de website. Daarmee kan ChoirMusic4Free tevens de werking van onze eigen website verbeteren.

ChoirMusic4Free maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. ChoirMusic4Free heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en anonimiseert via maskering het laatste octet van het IP-adres om privacy redenen bij het gebruik van deze dienst. Er worden geen gegevens gedeeld met Google en ChoirMusic4Free maakt ook geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics-cookies.Google gebruikt de op deze wijze aangeleverde informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, rapportages over onze website aan ons te verstrekken, en inzage te geven over het nut en effect van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, zonder dat ChoirMusic4Free daar invloed op heeft. De website van ChoirMusic4Free is beschermd door middel van een https-protocol.

GEBRUIK VAN COOKIES

ChoirMusic4Free maakt bij het aanbieden van elektronische diensten via de website gebruik van cookies. Ter toelichting: een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ChoirMusic4Free gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de hierboven beschreven “Analytics”-dienst. Zodoende kan ChoirMusic4Free via deze dienst bijhouden en rapportages ontvangen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, zonder enige invloed van ChoirMusic4Free hierop.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek inzage ontvangen in uw persoonlijke gegevens die wij hebben geregistreerd. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, dan kunt u contact met ons opnemen via de navolgende contactgegevens:

info@choirmusic4free.com

of

KKP Music Consultants, h.o.d.n. ChoirMusic4Free.com

T.a.v. de heer Harry Koning

‘t Sou 51
8721 EV Warns, Nederland
Kvk 14084140

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Geupdate versie 18 februari 2022